Nachspex - Studerande

Nachspex efter Chalmersspexet Veras Helsingforsföreställning för studerande. Nachspexet går av stapeln vid TF bredvid Dipoli, efter föreställningen. (Nachspexet beräknas börja ca kl.21)

Pris: 17,00 €

Kvar i lagret: 140 st

Gå tillbaka till biljetterna