Biljetter

Här kan du köpa biljett till Chalmersspexet Bob: Magnus Ladulås!

Spexet äger rum den 9.12 kl. 16 på Nya Paviljongen, Västra Skolstigen 3
02700 Grankulla.

Nachspexet arrangeras efter spexet på TF, Otsvängen 22, 02150 Esbo.
Försäljningen till nachspexet har slutat!

Frågor kan riktas till biljetter@chalmersspexet.fi